در غلظت رنگ ها، کله ها پاک شد - نگاهی به عکس رامین صفاری

تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۷ اول آذر

رامین صفاری دست روی موضوع روز گذاشته است. موضوع آدم های گرفتار این روزها، آدم های سر در گریبان و سر در گوشی های موبایل پنهان کرده. اگر چه موضوعی نیست که به آن پرداخته نشده باشد، اما خب تلنگر کارش همین تکرار است و این عکس یک تلنگر خوب است. به گمانم اسم عکسش را هم درست انتخاب کرده است. “کله پاک شده ها”. یعنی کسانی که کله هایشان را پاک فراموش کرده اند. یا پاک یادشان رفته که بیرون از گوشی های موبایل هم هنوز زندگی جایی برای نفس کشیدن دارد. موضوع آدم امروز و گم شدنش در چرخه معیوب استفاده بی رویه از آن چیزی که اسمش را تکنولوژی گذاشته ایم. آن چیزی که قرار بود بیاید و کمک کند تا شادتر زندگی کنیم و حالا انگار مخل آسایش شده است. عکاس در یادداشت کوتاهی که بر عکس خود نوشته می گوید که بی انصافی ست اگر مزایای گوشی های موبایل را نادیده بگیریم. حرف بجایی ست، خب هر چیزی خوبی های خودش را دارد و اصلا قصه این مصرف بی رویه از همان مزایا شروع شد و حالا هم گرفتار شده ایم و باید برای استفاده درست از آن به دنبال چاره بگردیم.

 

عکاس اضافه می کند که به رنگ ها و کنتراست بالا علاقه مند است و این کار نیز گواه مدعایش است. آبی لاجوردی آسمان و قرمز تیره پیراهن جوانک که به خوبی از همان جدا افتاده اند. نه تنها در اختلاف رنگ که در معنا. آنقدر جوانک سر در گریبان فرو برده است که از آسمان غافل مانده. گویی سر که مرکز تفکر اوست پنهان از نظر بیننده است و مشغولیتش به گوشی مویابل، مجالی برای تفکر او نگذاشته و فکر او را به کل مشغول کرده است. مورد قابل توجه دیگر در عکس، به نخ کشیده شدن پیراهن قرمز در امتداد خطوط چراغ برق است. گویی لباسی ست شسته و آویزان بر بند که بی سر و بی سامان بر باد سوار است و به این سو و آن سو کشید می شود. گویی مترسکی بیش نیست.

 

موضوع “کله پاک شده ها” به طور حتم می تواند از تک عکس فراتر رود تا شکل داستانی به خود بگیرد. می تواند مجموعه ای ارزشمند از عکس هایی در مکان ها و زمان ها و آدم های گوناگون شود تا داستان همه آن هایی را روایت کند که سر در گریبان فراموشی فرو برده اند، حالا به هر بهانه ای که می خواهد باشد، کار، تفریح، بازی یا حتی خبر، هنر، ادبیات و گزیده خوانی های کوتاه ولی وقت گیر موبایلی. مجموعه عکس “کله پاک شده ها” اگر خوب پرداخته شود، می تواند تلنگری تازه باشد و یادمان بیاورد که هنوز هم اگر بخواهیم می شود سرمان را بالا بگیریم و آسمان آبی را تماشا کنیم.www.ali-motamedi.com
facebook flickr instagram twitter
© 2018 copyright Ali Motamedi // All rights reserved
Develope by sinam - irseo