روایتی واقعی از کودکان پرسشگر - نگاهی به عکس مرجان حسین زاده

تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۷ اول آذر

پرده افتاده است و حالا نگاه معصومانه کودکی که از پشت پرده تماشایت می کند، درگیرت می کند. این اولین چیزی ست که لابلای چند عکسی که از مرجان حسین زاده به دستم رسیده، نگاهم را جلب می کند. پشت سر کودک یک سیاهی است، یک فضای تاریک و ترس آور است. چیزی شبیه یک دخمه. پرده ای ضخیم او را از فضای بیرونی و حیاط جدا می کند و البته بیرون از اتاق، هر چند ساده و کم امکانات، زندگی در حال اتفاق است، زندگی با کم ترین امکانات در یک بیغوله در حاشیه شهر. کودک عکس نگاه ساده و مستقیمی دارد، پرسشگر است و انگار می خواهد پلی بزند میان دو فضا و دنیایی که حالا او میان آن دو حایل شده است. عکس های حسین زاده، بر خلاف ظاهر رنگی که دارند، دنیای خاکستری و تیره ای را روایت می کنند که شاید تنها یک مهاجر افغان پس از سال ها جنگ آن را به خوبی درک و دریافت کرده باشد. عکس هایی رنگی که امکانات کمرنگ زندگی یک مهاجر و شاید بهتر بگوییم آواره را پس از سال ها بی خانمانی که در نزدیک ترین و نه البته بهترین مکان ممکن پناه گرفته است، روایت می کند. عکس ها بیش از هر چیزی واقعی ست. تصنعی بودن آدم ها و فضای معمول یک عکس فوتوژورنالیستی را کمتر احساس می کنی، و بیش از هر چیزی دارد همانی که هست را روایت می کند. مثل این می ماند که دوریبین را کار گذاشته داخل زندگی، میان آجر های دیوار حیاط خانه تا من و شما هم در این ماجرا سهیم شویم. به نظر می آید که عکاس، کودکان را نقش اول قصه خود قرار داده است و این اتفاق جالبی ست. کودکان شروع دوباره زندگی اند. دارند ریشه های لطیف سرنوشت تازه شان را با پیکر سخت و ناملایم زندگی جوانه می زنند و گویی می خواهند آغازگر یک اتفاق تازه باشند. البته در نظر گرفتن کودکی و کودکان در هر روایت و ماجرایی یک نوع امیدواری در خود پنهان دارد. می خواهد بگوید هر چه بوده و گذشته، تمام شده، حالا بیا ببینیم از امروز چه می شود کرد و بیا آینده را به دست این کودکان بسپاریم. می شود خیلی راحت خیال کنیم که کودکان معصوم و پرسشگر عکس ها همان سرمایه های ارزشمند امروز و امیدهای فردای سرزمین مادری عکاسند.www.ali-motamedi.com
facebook flickr instagram twitter
© 2018 copyright Ali Motamedi // All rights reserved
Develope by sinam - irseo