روزمرگی در آغوش طبیعت - نگاهی به عکس حسین ذبیح نیا مقدم

تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۷ اول آذر

عشایر مسافران همیشگی زمین اند. از خانه ای موقت به کومه و کپری دیگر، از مرتعی سبز به دشتی بکر و تازه تر در حال کوچ دائمی اند. خانه شان طبیعت است و همسفرشان بنفشه های خندان و شقایق های نوروییده دره ها و تپه ها و پشته هاست. روایت زندگی عشایر تنها حکایت زحمت کشانی نیست که در تلاش همیشگی با ناملایمات زندگی، سرما و گرما و بی توجهی ها دست و پنجه می سایند، که بیشتر از این ها روایت یک سبک سالم و ساده از زندگی آدمی است. راه و رسم درست زندگانی است. حکایت سبک بار ماندن، دل در گرو مقصد ندادن و همیشه و همیشه رفتن است. قصه آدم هایی ست که با طبیعت سر جنگ ندارند، و در آغوش او در حرکتی موزون با زندگی می رقصند. حرکتی مداوم و سیال که همان مینیمالیسم (minimalism) را به یاد می آورد. و این همان زیبایی ست که از دریچه دوربین عکاس خوب مشهدی، آقای ذبیح نیا برایم چشم نوازی می کند. رخت های آویزان از بند که شسته و مرتب یکی یکی در آفتاب و باد خشک می شوند، در کنار خانه ای کوچک و موقتی که چادری مندرس و برزنتی ست در همسایگی دشتی سبز و خرم که همچو مادری زیبا و صبور، فرزندانش را در آغوش گرفته است، همه از یک زندگی متفاوت حکایت دارد. قاب عکس، منطقه لایین کلات در نزدیکی مشهد را نشان می دهد. طبق گفته عکاس، زندگی عشایری در کپر، سیاه چادر و با حداقل وسایل زندگی خلاصه می شود. از صبح خیلی زود که از خواب بر می خیزند، تا پاسی از شب تنها و تنها بر پایه کار است. زنان و مردان هر دو با هم شانه به شانه بار سنگین زندگی را بر دوش می کشند. روز برای زنان با آوردن آب از فاصله ای نسبتا دور شروع می شود. آماده کردن وعده های غذایی، شستشوی لباس ها و دوشیدن شیر و نگهداری از بچه ها از وظایف آن هاست و مردان عشایر وظیفه خطیر گله داری را به عهده دارند. در قاب عکس بالا، بیشتر از هر چیز، واژه روزمرگی رنگ و معنای تازه ای پیدا می کند. رخت های آویزان که همان المان تکراری روزمرگی اند در آغوش طبیعت، که حالا چندی ست برای ما مردمان شهرنشین، غریب افتاده است، بستری نو یافته است. گویی عکس، آشتی میان روزمرگی و طبیعت را حکایت می کند و پلی ست میان آن چه هستیم و آن چه از ان دور افتاده ایم.www.ali-motamedi.com
facebook flickr instagram twitter
© 2018 copyright Ali Motamedi // All rights reserved
Develope by sinam - irseo