هاشورهای بندگی در نگاه دانای کل - نگاهی به عکس امیر عنایتی

تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۷ اول آذر

همیشه سوال اصلی این جاست که دوربین را کجا کار گذاشته ایم. چنین سوالی در روایت هر ماجرایی، چه دیداری و چه شنیداری معتبر است. شاید بتوان گفت که این روزها همه عکس ها به نوعی موضوعی تکراری دارند، و تنها چیزی که می تواند آن ها را متفاوت کند، زاویه و دریچه تماشای آن هاست. امیر عنایتی، در عکس خود با عنوان “نشاط بندگی”، نماز عید فطر در مصلی تربت حیدریه را روایت می کند. عکس خوب امیر عنایتی که برگزیده جشنواره هنرهای تجسمی فجر بوده است، روایتی متفاوت از عبادت را به ما نشان می دهد. اولین چیزی که در این عکس خودنمایی می کند، صلابت سایه هاست و نه آدم هایی که سایه ها را می سازند. انگار سایه ها، نماینده حضور صورت ها شده اند. آدم ها در صفوف متفاوتشان ارجحیتی به هم ندارند، تنها نور را عبور می دهند تا سایه هایشان در خطی یکدست و منسجم، عبادتی باشکوه را نشان دهند. خطوط هاشور و باریکه های نور و سایه از میان آدمک هایی به رج کشیده شده چون دانه های تسبیح که در صفوفی منظم ایستاده اند بیش از خود آدم ها به چشم می خورد. انتخاب رنگ سیاه و سفید، بیشتر از هر چیزی بیانگر تلاش عکاس برای نشان دادن المان های عکس و همگونی آن هاست و نه رنگ ها و گوناگونی آن ها. مثل این است که در این روایت رنگ ها و تفاوتشان اهمیت چندانی ندارند. دیگر این که تماشای از بالا، نوعی نگاه خداگونه به مخاطب داده است. گویی از زاویه دید دانای کل به قصه عبادت و بندگی نگاه می کنیم و در این نوع نگرش، آن چه بیش از هر چیز به آن نیازمندیم، بی رنگی، تساوی و یکسان دیدن آدم هاست.www.ali-motamedi.com
facebook flickr instagram twitter
© 2018 copyright Ali Motamedi // All rights reserved
Develope by sinam - irseo