بی سبکی؛ یادداشتی بر آندره کرتز

تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۷ بيست آذر

آندره کرتز (Andre Kurtesz) از هر سوژه ای که چشم نوازی کرده و دلش را به دست آورده، عکاسی کرده است. او محدود به سبک مشخص و محدودی نیست و کار او را نمی توان به آسانی اغلب عکاسان سرشناس دسته بندی کرد. حتی محیط و پیرامونش اجباری برای عکاسی نکردن او نیست، ولو اینکه مجبور بوده باشد یک روز تمام را در خانه سر کند. گلدان گل رز، پلکان و نرده های فلزی، درب ورودی ساختمان و حتی ظرف و چنگالی که هر روز با آن غذا میل می کرده است، به راحتی توانسته اند خواستگاهی برای دگر اندیشی و نوآوری او به شمار آیند.

اتریشی - لهستانی ست و در زمان جنگ جهانی به آمریکا مهاجرت کرده و در ۱۹۸۵ در نیویورک از دنیا رفته است. از معدود عکاسانی ست که هنری کارتی برسان (Henry Cartie Bresson) خود را به او و کارهایش مدیون می داند. او دو نکته در عکاسی کرتز را یادآور می شود و تحسین می کند، کنجکاوی ذاتی او در مشاهده پیرامون و دقت نظر موجود در فرم کارهای او. از عکس های معروف دوران اقامت و زندگی اش در نیویورک، عکس “ابر گم شده” است که تک ابری را در تقابل با ساختمان بلند و معروف Rockfeller در نیویورک نشان می دهد. او تکه ابر را هویت مهجور و گم شده خود بعد از مهاجرت از اروپا به آمریکا می داند. قالب کارهای او در این دوره به نحوی بیانگر تنهایی و سختی دوران مهاجرت اوست.*

آندره کرتز انواع لنز، دوربین و ابزار و ادوات را در دوران حرفه ای خود تجربه کرده است. از large format تا ۳۵ میلی متر. او مجموعه ای دارد به نام “Chimneys” که در آن از لنز تله (telephoto lens) به خوبی بهره برده است تا فضایی نزدیک به زندگی شخصی آدم ها را تصویر کند و بیننده بتواند به راحتی پشت بام خانه های نیویورک را سیر و سلوک کند. در عکس بالا، سمت راست که از این مجموعه برگزیده شده است، زنی در پشت بام خانه خود، از میان دودکش های در هم تنیده و زیر رخت های آویزان در بالای سرش، مشغول استراحت و غرق خواندن است.

دیگر مجموعه متفاوت و قابل توجه در کارهای آندره کرتز، مجمو عه ای ست با نام “Distortions” که در آن از حدود دویست زن برهنه در حالاتی گوناگون و با استفاده از انعکاس نور و آینه عکاسی کرده است. این مجموعه در حدود سال های ۱۹۳۰ عکاسی شده و در نیویورک به نمایش درآمده است و در نوع خود منحصر به فرد به شمار می آید. آندره کرتز، نقش اتفاق و تصادف در خلق کارهی هنری را انکار نمی کند.

*اطلاعات این قسمت متن برگرفته از مصاحبه های ذیل است:
“ (https://wn.com/andre_kerteszAndre “Kertesz BBC Master Photographers (1983
https://www.youtube.com/watch?v=NIOT0dc7phYwww.ali-motamedi.com
facebook flickr instagram twitter
© 2018 copyright Ali Motamedi // All rights reserved
Develope by sinam - irseo