جادوی هاروی؛ یادداشتی بر سیگ هاروی

تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۷ بيست آذر

عکس های سیگ هاروی (Cig Harvey) مرز بین حقیقت و تخیل را درمی نوردد. می تواند هر دو، هیچ کدام و یا چیزی بین آن دو باشد، و این انتخاب بیننده است. مثل پاراگراف اول یک داستان نیمه تمام، یک تابلوی نقاشی نیمه کاره، مخاطب را به نوشتن و کشیدن و تخیل سوق می دهد و این همان جادوی کارهای اوست.

سیگ هاروی، دو جنبه هنر و به صورت خاص، عکاسی را به ما یادآور می شود. او می گوید هنر، یا آیینه ای است که واقعیت زندگی هنرمند را در مقابل چشمانش می گذارد، و یا ابزاری است، همچون وزنه ای در کفه مقابل، تا ترازوی زندگی خالق اثر را متوازن کند. تاکید می کند که در پشت صحنه عکس به اصطلاح مینیمالی که در لطافت کم نظیر است و سادگی و صمیمیت و سفیدی حریر برگ های گل در آن بیش از هرچیز دیگری جلوه گر است و روح را جلا می دهد، واقعیت دیگری از زندگی شخصی اش رقم خورده بوده است. اتاقی لبالب پر از لباس ها و خرده ریزهای شخصی و ریز و درشت خانه، و قوطی های کنسرو و فنجان های نشسته و لیوان های خالی قهوه که روی هم تلنبار شده و زندگی سراسر اضطراب و تلاطم روزهای او را نشان می داده است. هنر مقابل دوربین او، در واقع همان وزنه تعادلی بوده است که واقعیت ناملایم پشت دوربین روزهای زندگی اش را تحمل پذیر می کرده است.*

سیگ هاروی، اصالتا انگلیسی ست و برای ادامه تحصیل در ۱۹۹۹به آمریکا آمده است. در آن جا، عکاسی را با جدیت بیشتر ادامه داده و موفقیت های زیادی را به دست آورده است. در یکی از روستاهای ایالت Maine با شوهر و دختر کوچک و سگش زندگی می کند و با قطعیت می توان گفت که محل زندگی او روی کارهایش، و یا بالعکس کارها و طرز نگاهش، روی انتخاب محل سکونتش تاثیر گذار بوده است. سه کتاب به نام های YOU LOOK AT ME LIKE AN EMERGENCY، GARDENING AT NIGHT و YOU AN ORCHESTRA YOU A BOMB دارد که مجموعه کارهای او و به ترتیب، چاپ شده از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ است. *

رهایی، تنهایی، طبیعت، کودکی و زنانگی در عکس های هاروی موج می زند و امضای کارهای اوست. می توان رگه هایی از تعمق و تردید کارهای عکاس آمریکایی، سالی من (Sally Mann) را در عکس هایش شناسایی کرد، مثل روح خانه و خانواده و بیش از همه چشمان معصوم دخترکی که بیننده را نگاه می کند، تلنگر می زند و ناآرام می کند. تلاش بی وقفه سیگ هاروی برای نشان دادن تکاپوی زنی که در یافتن تعادل زندگی و از میان برداشتن تضادهای درونی اش کوشیده و می کوشد، ذهن و زبان بیننده را به تحسین و هم دلی وا می دارد. طبیعت بی جان و باجان، هر دو چه در همراهی و چه در تقابل با قهرمان عکس هایش، حضوری دایمی دارند. شاید بتوان گفت که روح کودکانه ای که در اغلب کارهای او، شیطنت می کند، آلبالو و تمشک وحشی می چیند و می خورد، و برای مرگ غازهای وحشی اشک می ریزد، در بزرگسالی همان زنی تبلور یافته است که واقعیت خشک و خالی زندگی را همچنان زیبا و شاعرانه به تماشا نشسته است.

*اطلاعات این قسمت های متن برگرفته از مصاحبه های ذیل است:
https://vimeo.com/117191279 , Public Lecture at the School for Visual Arts
http://www.cigharvey.comwww.ali-motamedi.com
facebook flickr instagram twitter
© 2018 copyright Ali Motamedi // All rights reserved
Develope by sinam - irseo