دوباره دیدن؛ یادداشتی بر جی میسل

تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۷ بيست آذر

اولین توصیه های عکاسی که به گوشم خورد این بود که برای کسی شدن یا به جایی رسیدن باید روی زمینه ای مشخص و سوژه ای خاص تمرکز کنی ! اگر چه دیگر به چنین نصیحتی توجه و عقیده ای ندارم، آشنایی با کار عکاسانی مثل جی میسل (Jay Maisel) این عدم التزام به توصیه بالا را تقویت می کند. اولین حسی که بعد از دیدن کارهای او در من ایجاد می شود این است که کارهایش بسیار گوناگون و از هر دستی است. حتی قول می دهم که شما قادر به گنجاندن کار عکاس در یک زمینه خاص عکاسی نشوید. از عکس منظره (landscape) تا سوژه های ساده و مینیمال، و از عکاسی اشیا تا بازی با سایه ها و نور، همگی در کارهایش به چشم می خورد. کارهایش انگار “شهر شام” ی پر از شور و هیجان است.

متولد و بزرگ شده شهر پر هیاهوی نیویورک است. بی گمان گوناگونی زندگی و روحیه تنوع طلب این شهر، روی کارها و نگاه جی میسل تاثیر گذار بوده است. سال ها پیش از عکاسی فیلم به عکاسی دیجیتال روی آورده و از این که تکنولوژی، کار هنری اش را آسان تر کرده است، راضی است و آن را حرکتی رو به جلو می داند. در تکنیک عکاسی، نور طبیعی را به نورهای ساختگی ترجیح و اولویت می دهد*

گویی عکاس به دنبال محدود کردن و تعریف خود در یک چهارچوب مشخص و برچسب زدن بر کارهایش نمی گردد. “دیدن” تنها اتفاقی ست که می افتد. به صورت بالقوه، هر چیزی می تواند موضوعی برای عکس هایش باشد و تنها عامل تعیین کننده و کاتالیزور، فرم و زاویه متفاوت نگاهی ست که جی میسل به سوژه ها دارد.

دوباره بر می گردم و کارهایش را مرور می کنم. و با خودم فکر می کنم که موضوع عکس های Jay ساده تر از آن است که هر روز و شب نبینیم یا در پیرامون مان با آن مواجه نشویم. حتی در اغلب کارهایش سوژه ها ساکن و بی جان هستند. مثل لیوان های شراب، نیمکت های چوبی، پنجره ها و دیوار های رنگی که تقربیا همه جا پیدا می شوند و عبارت “شکار لحظه ها”, شاید تعبیر درستی برای چنین عکس هایی نباشد. شاید تنها تردستی او، “دویاره دیدن” ست. او مثل کودکی می ماند که برای اولین بار دنیا را بدون قضاوت تماشا می کند. او تماشا می کند، ثبت می کند، قاب می گیرد و جلوی چشمان من و شما می گذارد تا غرق زیبایی شویم.

*اطلاعات این قسمت متن برگرفته از مصاحبه ذیل است:
http://www.bermangraphics.com/press/jaymaisel.htmwww.ali-motamedi.com
facebook flickr instagram twitter
© 2018 copyright Ali Motamedi // All rights reserved
Develope by sinam - irseo