رنگ آمیزی در عکاسی؛ یادداشتی بر هری گرویرت

تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۷ بيست آذر

هری گرویرت (Harry Gruyaert) بدون تردید شیفته رنگ هاست و هر چه بیشتر در کارهایش غرق شویم، تاثیر و تبدیل رنگ در داستان سرایی عکاسانه اش را عمیق تر درک و دریافت خواهیم کرد. چگونگی ترکیب رنگ های گرم و سرد با اشکال هندسی، سطوح صاف یا منحنی های بسته، خط های همیشه ناتمام و بیشتر از همه این ها، ارتباط این ها با حس و هوای آدم های عکس هایش، اتفاقی کم نظیر است.

با مرور کارهای گرویرت، شباهتی در سبک با عکس های رنگی الکس وب (Alex Web) پیدا می کنم. شباهتی که از تشابه نگاه رنگ شناسانه آن ها نشات می گیرد. حتی تعدد المان های موجود در بیشتر عکس هایش، مشوق این طرز تفکر است که او دنیایش را درگیر یک ارتباط مداوم از اتفاق ها و درهم آمیخته از حوادث درهم تنیده و تودرتو می بیند. عکسی که به عنوان کاور در بالا انتخاب شده است به خوبی مبین این ارتباط پیچیده در نگاه عکاس است. کودکانی با صورتی ناپیدا و حرکاتی پویا، و تک بزرگسالی که اگرچه صورتش هویداست، به مراتب پویایی کمتری نشان می دهد، و همه در یک کادر به خوبی گرد هم آمده اند. و اما سرسره ای سفید که به زیبایی در مرکز عکس، خط ارتباطی قصه با نگاه بیننده است.

به عقیده نگارنده، اگر چه کارهای هری شاید به اندازه عکس های سائول لایتر (Saul Leiter)، نقاشانه، شاعرانه و رمانتیک نباشند، ولی بی شک نگاه مهندسانه و جهت دهنده هنرمند در آن ها غیر قابل انکار است. می توان اضافه کرد که پیچیدگی کارهای او فکر و نگاه بیننده را مشغول نگاه می دارد و هیجان را در او بیدار می کند که این ویژگی از ساده گی و خلاصگی بی اندازه عکس های عکاسان رنگی ای مثل ویلیام اگلستون (William Eggleston) فاصله بسیار دارد.

هری گرویرت اهل بلژیک است و تا حدود زیادی به خاطر عکس هایی که از مراکش، مصر و هند در کارنامه کاری دارد، شناخته و تقدیر شده است*. می توان گفت که همه این مکان های نامبرده و جاذبه های بصری این کشور ها به مقدار زیادی آغشته و آمیخته به رنگ هستند و این خود می تواند تایید دیگری بر پایبندی و پافشاری عکاس به رنگ به عنوان المانی کلیدی در تاثیر گذاری باشد.

از دیگر مجموعه کارهای گرویرت، که برایم جالب توجه و تازه آمد، مجموعه عکس و کتابی به نام TV Shots است که در اوایل دهه ۱۹۷۰ از تصاویر معوج و ناصاف تلویزیونی قدیمی گرفته شده است و خودش این مجموعه را نزدیک ترین مجموعه اش به فاز و فضای ژرونالیزم (Journalism) می داند.*


*اطلاعات این قسمت متن برگرفته از مصاحبه ذیل است:
http://www.magnumphotos-commercial.com/photography/harry-gruyaert
https://pro.magnumphotos.com/Package/2TYRYDKGACJFwww.ali-motamedi.com
facebook flickr instagram twitter
© 2018 copyright Ali Motamedi // All rights reserved
Develope by sinam - irseo