زیبایی جویی در روزمره ها؛ یادداشتی بر ویلیام اگلستون

تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۷ بيست آذر

از منظر زيبايی شناسی هر چيزی كه در پيرامون ماست، ارزش توجه دارد و اين شايد حرف كمی نباشد. حداقل به نظر مي رسد كه تلنگر فكری محكمی براي يك عكاس و علاقه مند به عكاسی است. اين را با ديدن و بررسی كارهای ویلیام اگلستون (William Eggleston) احساس كردم. او در كارش آدم شناخته شده و زبانزدی است. و نه اين كه الزاما معروفيت نشانه معرفت يك هنرمند باشد كه برعكس! شناخته شده بودن يك هنرمند اين فرصت را می دهد تا دقيق تر علت اهميت او را زير ذره بين قرار دهيم.

كارهاي اگلستون موضوعات بی اندازه پيش پا افتاده ای دارند. از لامپ سقفی و قوطی هاي بی ريخت نوشابه در خيابان تا غذاهای منجمد در فريزر و نمكدان و شكرپاش روی ميز رستوران همه در كارهای او ديده ميشوند. اكثرا همان چيزهايی كه خيال می كنيم بايد به دليلی از كنارشان بی اهميت رد شويم تا به چيزهای اساسی تر بپردازيم.

روزمرگی تم اصلي كارهای اگلستون است. يكی از خوبي های ديدن كارهای او اينست كه ثابت می كند برای "عكاس" خوبی شدن، خريد بليط هواپيما و سفر به جزيره ای شگفت انگيز و دورافتاده در آن سر دنيا ضرورت ندارد. او اهل شهر ممفیس در آمريكا ست، هنوز هم در سن ٧٧ سالگی در آن جا زندگی مي كند و چيزي حدود ٥٠ سال از محل زندگی اش عكاسی كرده است.

در يكی از مصاحبه هايش می شنويم كه در ابتدای كار عكاسی در ممفیس (Memphis)، از عدم وجود سوژه های هيجان انگيز و جالب در محيط زندگی اش شكوه مي كرده ست، كه "اين جا همه چيز زشت است". و يكی از دوستانش به او پيشنهاد داده است كه از همان چيزهای زشت عكس بگيرد.

به عقيده من، اگلستون از روزمرگی های كسل كننده روزمره، زيبايی را بيرون كشيده است و در مقابل چشمان من و شما قاب كرده است. او ما را وادار می كند كه اندكی مكث كنيم، حتی چند ثانيه بيشتر و دقيق تر، شايد زيبايی گم شده ای را بيابيم. به بيان ديگر هنر او "دوباره ديدن" است، شايد همان مهم ترین المانی كه براي عكاس شدن و عكاس ماندن لازم است.

راز ديگر معروفيت و معرفت اگلستون شجاعت او است. اولين باری كه كارهايش در موزه هنرهای معاصر نيويورك به نمايش در می آيد، با انتقادات شديد و تمسخرآميزی از منتقدان مواجه می شود. و عده ای آن را بدترين نمايشگاه سال مي نامند. حتما هنوز هم كسانی هستند كه كارهای او را نمی پسندند و اين هيچ ايرادی ندارد. اما من فكر می كنم كه هر هنرمندی برای دعوت مخاطبانش به "ديدن" از دريچه ای جديد، نيازمند شجاعت است و بدون شك، اگلستون هنرمند شجاعی بوده است.www.ali-motamedi.com
facebook flickr instagram twitter
© 2018 copyright Ali Motamedi // All rights reserved
Develope by sinam - irseo