شاعری که عکاس شد؛ یادداشتی بر هنگکی کوئنتجورو

تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۷ بيست آذر

هنگکی کوئنتجورو (Hengki Koentjoro) بیشتر از این که عکاس خوبی باشد، یک شاعر است. تنها شعر هایش جسم و تصویری حقیقی گرفته اند. کم تر عکسی دارد که نتوان رویش مکثی طولانی نکرد یا نخواهی که برگردی تا دوباره و دوباره تماشایش کنی. برای جذب کارهایش شدن، به “رنگ”، به آن معنا که معمولا می شناسیم، نیازی نیست. دریای وسیع ی از رنگ ها، تنها بین سیاه و سفید هایش موج می زند. “سیاه، سفید”، “هست، نیست”، جوهره داستان عکس هایش است و این داستان از دل سیاهی به سفیدی و بالعکس در حرکت است. به نظر می آید که فلسفه چینی یین یانگ (Yin-Yang) که همبستگی نیروهای خیر و شر در طبیعت را روایت می کند، سرچشمه الهام اوست.

اهل اندونزی است و در کالیفرنیای آمریکا در دوره عکاسی تحصیل کرده است*. تاثیر محل زندگی و طبیعت بکر و زیبای جنوب شرق آسیا در کارهایش به وضوح دیده می شود. سکوت، خلوت، تنهایی، آشتی با سرشت خلقت و بازگشت به ریشه های حقیقی، دوباره کودک شدن و همیشه کودک ماندن و حتی یگانگی و فلسفه وحدت وجود موضوعات مورد علاقه عکاس است. بدون این که عکاس را دیده باشیم، به راحتی می توانیم شرط ببندیم که با شعر و عرفان بزرگ شده باشد.

هنگکی کوئنتجورو از تکنیک long exposure در کارهایش بسیار هنرمندانه بهره برده است و در اکثر کارهایی که از طبیعت گرفته است، به این روش خطوطی باریک، دقیق و سرنوشت ساز ایجاد کرده است. به نظر می آید که نور عکس هایش طبیعی و دست کاری نشده باشد و نور های ساختگی در کارهایش جایی ندارد.

“شاید کودکی دوره کوتاهی از زندگی نیست و هنوز تمام نشده است. شاید برای هیچ کس آن قدر دیر نشده که به کودکی برگردد ..”. این ها را در مجموعه ای از کارهایش به نام بازی آزاد “Free Play” می گوید. این مجموعه در گالری عکس هایش دیدنی ست. به زیبایی، شنای چند کودک را عکاسی کرده ست و با انتخاب زاویه ای متفاوت در زیر آب، این فرصت را به بیننده عکس داده است که برای چند لحظه با آن ها هم بازی شود. اگرچه عکس ها سیاه و سفید است و چهره و هویت بچه های شناگر قابل تشخیص نیست، تنها با دیدن عکس ها، می توانیم قطرات آب را روی صورت مان حس کنیم. شاید بتوان گفت که این مجموعه، زنده ترین و شاداب ترین قسمت از کارهایش است

*اطلاعات محل زندگی و تحصیل عکاس برگرفته از مصاحبه ذیل است:
http://ndmagazine.net/hengki-koentjoro/www.ali-motamedi.com
facebook flickr instagram twitter
© 2018 copyright Ali Motamedi // All rights reserved
Develope by sinam - irseo