عکاسی کثیف؛ یادداشتی بر چارالامپوس کیدوناکیس

تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۷ بيست آذر

نور دهی از پایین و انعکاس های نوری شدید در تاریکی شب یا نور کم روز، تکنیک غالب کارهای چارالامپوس کیدوناکیس (Charalampos Kydonakis) است. عکاسی را به عنوان یک معمار از عکاسی خانه ها و ساختمان ها از سال ۱۹۹۷ شروع کرده، اما همان طور که خودش می گوید به مرور به موضوعات متنوع تری علاقه مند شده است. به کار با نور فلش (flash) از طریق آزمون و خطا آشنا شده و هر از گاهی تلاش می کند تا نوع متفاوتی از عکاسی را جستجو کند.

سوژه عکس هایش به طور کاملا معمولی آدم ها، گیاهان، و حیوانات و به طرزی کاملا غیر معمولی ارتباط بین آن هاست. اصالتا اهل شهر کوچکی (در یونان) است و عکاسی فراوان از محل زندگی و علاقه به آن مکان، به طرز چشم گیری روی کارهایش اثرگذار بوده است. اغلب عکس هایش محلی، بومی و دور از هیاهوی یک شهر بزرگ به نظر می آید، و گویی تمامی داستان عکس هایش در گوشه ای متروکه و دورافتاده از دنیا اتفاق افتاده است.

اولین حسی که بعد از دیدن عکس هایش در من تداعی شد، حس توهم ی از یک خیال بود، حسی تاریک و ترس آور از یک کابوس. اگرچه المان های به کار گرفته شده در عکس ها کاملا عادی و روزمره اند، نوردهی و زاویه دید متفاوت دوربین، داستانی شخصی و عموما جالب توجه از آن ها ساخته است. به عنوان مثال یکی از مجموعه عکس های کیدوناکیس که شخصا برایم بیشتر قابل توجه بود، به خشونت و توحش انسان امروز در تخریب منابع طبیعی و بالاخص کشتار حیوانات و پرندگان می پردازد، که دیدن آن را توصیه می کنم.

نام هنری چارالامپوس کیدوناکیس، هری کثیف (dirtyharrry) است. به نظر می آید که انتخاب این نام تناسب خوبی با ژانر عکاسی او دارد. چرا که موضوعات عکس ها بدون هیچ تعارفی کثیف، برهنه و حتی نامطبوع است. مثل میوه های پلاسیده، حیوانات سلاخی شده و گرفتار در قفس، آدم ها با چشم های ورقلمبیده، نگران و گاهی همراه با خنده هایی دلهره آور که از تعقیب و گریزی پنهانی خبر می دهند و به آسانی بیننده عکس را دچار حسی مشابه می کنند. و این حس های نه چندان خوشایند قطعا در جهت پیامی هستند که عکاس برای انتقال آن تلاش کرده و می کند. پیامی که من آن را اغلب حول موضوعاتی مثل روابط زن و مرد، انسان و حیوان، انسان و طبیعت، و انسان و مذهب پیدا کردم. و باید اعتراف کرد که صد البته کیدوناکیس در این کار هنرمندانه عمل کرده است.www.ali-motamedi.com
facebook flickr instagram twitter
© 2018 copyright Ali Motamedi // All rights reserved
Develope by sinam - irseo