یک گالری بدون مرز؛ یادداشتی بر جی آر

تاريخ : جمعه ۱۳۹۶ اول دي

کارهایش دهانت را باز می كند و چشمانت را می بندد تا خيال پردازی كنی. آخر مگر می شود كه هر ديوار و سنگفرشی از خيابان های شهر، جايی شود برای نمايش دادن عكس هايت؟ مگر می توان گالری ای ساخت بی مرز و بی ديوار و رایگان که هر ساعتی از شبانه روز بازدید کننده دارد؟

نام اختصاری اش جی آر (JR) است. نام اصلی اش را نمی دانم. ظاهرا هيچ كس نمی داند. خودش اين در پرده ماندن را بيشتر ترجيح مي دهد و شايد برای نوع كار هنری که انجام مي دهد یک الزام است. فرانسوی زبان است و كار نقاشی ديواری را از سنين نوجوانی ياد گرفته است و کارش را با چسب وروغن و پستر شروع کرده است. برای نقاشی ها و كارهای ديواری اش به دنبال كسب مجوز و رسم و رسوم اداری نبوده و خودش را يك عكاس-نقاش دیواری (photograffeur) مي داند. جی آر بر این عقیده است که هنر می تواند نگاه من و شما را به دنیا و اتفاق هایش تغییر دهد و هر اثر هنری لیاقت این را دارد که توی چهاردیواری گالری نماند.*

شاید دلیل ماندگاری و نفوذ کارهای جی آر، چشم های نافذی است که در کارهایش حضور دارند و بیننده را نظاره می کنند. در کارهایش همیشه “چشم” هایی هستند که تو را ورنداز می کنند و رو در رو، با شهامت و بدون هیچ دروغی توی صورتت زل می زنند! و بی اراده چند لحظه هم که شده صرف تماشایشان می کنی تا حرف ی که باید بشنوی. شهرها و روستاهایی که “چشم” و گوش دارند همچون امضایی در کارهای جی آر محسوب می شود. مثلا در يكی از پروژه هايش به نام "زنان قهرمان اند" (women are heroes)، از سقف خانه های يك روستا به عنوان محلی برای چسباندن عكس های بزرگ پرتره استفاده كرده است. اگر اسم پروژه را Google كنيد، روستايی را در کشور کنیا خواهيد ديد كه چشم دارد، گوش دارد و با شما صحبت می کند.

بدون ترديد با ديدن كارهای جی آر مفهوم عكاسی خيابانی در ذهن ما به سطح ديگری ارتقاع پيدا مي كند. در ذهن مان اين حقيقت جلوه گر مي شود كه فضای مجازی تنها راه برای ارتباط با مخاطب نيست. این حقیقت را می پذیریم كه هنر مخاطب خاص ندارد. و فقط عده ای خاص كه به گالری و موزه و نمايشگاه علاقه دارند، و قادر به پرداخت هزينه آن هستند، علاقه مندان هنر نيستند. جی آر هر رهگذری را به ديدن و درك هنر دعوت می كند.

*اطلاعات این قسمت متن برگرفته از مصاحبه ذیل است:
https://www.theguardian.com/artanddesign/2010/mar/07/street-art-jr-photographywww.ali-motamedi.com
facebook flickr instagram twitter
© 2018 copyright Ali Motamedi // All rights reserved
Develope by sinam - irseo