لبخندی به وسعت دوستی های فراموش شده - نگاهی به عکس سلیمان گلی

تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۷ اول آذر

عکس آقای سلیمان گلی عکسی صمیمی ست. داستانش واقعی و باورپذیر است. داستان قزوین گردی و کوچه پس کوچه های یک شهر و قهوه خانه ها و آدم های دورگرد و خرید و فروش لوازم عتیقه را می گوید. داستان دوستی آدم هاست. یک قصه دیروزی است در دنیای امروزی. این که همکار صاحب قهوه خانه، حالا دوست او شده و اصلا خودش موضوع دوستانه عکس را به عکاس پیشنهاد داده است، جالب توجه است و کلی حرف را توی همین قاب کوچک گنجانده است. خود عکس ورای واقعی بودن، پر از المان های خاطره انگیز است. یک نقاشی مینیاتوری و قهوه خانه ای از ورزش کهن چوگان، ظروف و استکان های شسته و نشسته و شلنگ آبی که برای شست و شو ی راحت تر استفاده می شود، کتری های استیل مستعمل، قوری های گلدار و سماوری بزرگ و همه فن حریف که همگی با کاشی کاری های سفید نیمه کنده شده پس زمینه، بیننده را به بیشتر و بیشتر به فضای دوست داشتنی اش دعوت می کند. دعوت می کند كه بیاید و مشتری قهوه خانه شود و استکانی چای بنوشد. اين حتی برای کسی که شهر قزوین و آن بافت قدیمی و دیروزی را تا به حال ندیده و تجربه نکرده است، جذاب است. آدم های توی عکس، اگر چه در زبان تکنیکی برای عکاس پوز كرده اند، اما اين عكس را تصنعى نكرده چرا در حقیقت نقش خودشان را بازی کرده اند و برای همین هم عکسی باور کردنی خلق شده است. دیگر اینکه شاید بتواند گفت که قهوه خانه های قدیمی تنها محلی برای استراحت و نوشیدن نبوده و نیست. بیشتر ماوایی ست برای پیدا کردن یک هویت جمعی و یافتن و اتکا به دوستی هایی که آدم های دیروزی بیشتر آن را می فهمیدند و دنیای سریع امروز آن را کم رنگ کرده است و بى اهميت جلوه داده است. ایجاد یک مجموعه عکس از فضاهای قهوه خانه ای به یقین می تواند به داستان عکس آقای سلیمان گلی غنای بیشتری ببخشد و کاملش کند. می تواند تشویقى باشد برای مخاطب براى بیشتر سر زدن به همین دوستی های ناب فراموش شده. به همان چیزی که هر چه مى گذرد، بیشتر به آن نیازمدندیم.www.ali-motamedi.com
facebook flickr instagram twitter
© 2018 copyright Ali Motamedi // All rights reserved
Develope by sinam - irseo