انعکاسی ورای خیابان - نگاهی به عکس نسترن فرجاد پزشک

تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۷ اول آذر

درباره عکاسی خیابانی بسیاری از عکاسان سرشناس جهان به اظهار نظر پرداخته اند. به ویژه که این ژانر به عنوان یک ژانر مستقل در عکاسی شناخته شد. عکاسی خیابانی چند اصل اساسی به جزا اصول فنی، محتوا و شیوه برقراری ارتباط عکاس با سوژه موردنظر دارد که همواره مورد توجه بوده است. برخی از عکاسان بر این باورند که بهترین تصاویر خیابانی همیشه موقعی ثبت شده اند که عکاس به دل جمعیت و شلوغی خیابان زده و توانسته سوژه های ناب را شکار کنتد. نزدیک شدن به سوژه برای ثبت بهتر عکس یکی از مواردی ست که مورد توجه عکاسان خیابانی ست. عکسی که می بینید یکی از آثار هنرمند جوان، نسترن فرجاد پزشک است. فرجاد پزشک عکاسی را ثبت لحظاتی می داند که قلب او را می لرزاند. داشتن چنین احساس قوی ای در عکاسی یکی از مسایلی ست که کار یک عکاس را قوی می کند و سبب می شود که عکس او در ذهن و دل مخاطب رسوخ کند و خوانده و دیده و لمس شود، مثل هر کار هنری دیگری که تا هنرمند برایش اشک نریخته باشد احساس مخاطب را هم درگیر نمی کند. در عکسی که از این هنرمند انتخاب شده، یک کارگر را می بینیم که در حال جابجایی یک قطعه شیشه در خیابان است، به طوری که چهره او را نه به طور مستقیم، که از ورای شیشه ای که در دست اوست می بینیم. چهره او در نقطه تلاقی پرتوهای نور قرار گرفته و شفاف تر دیده می شود. حتی شاید بتوان گفت که این امر فضایی آرام و معنوی ایجاد کرده است. کارگری ساده با در دست داشتن یک قطعه شیشه که یکی از ابزارهای کار اوست، قابل رویت تر شده است و شاید بتوان گفت که زیباتر دیده می شود. ترکیب بندی رنگ آبی هم به خوبی به فضای آرام عکس کمک می کند. قرارگیری المان های ساده این چنینی در عکس خیابانی در کنار هم وقتی به خوبی صورت گیرد موجب خلق عکسی زیبا می شود. و این اتفاقی ست که در عکس خانم فرجاد پزشک افتاده است.www.ali-motamedi.com
facebook flickr instagram twitter
© 2018 copyright Ali Motamedi // All rights reserved
Develope by sinam - irseo